WoordBeeldTrainer

Het kan voorkomen dat een kind geen juist mentaal beeld van een woord kan vormen. Bij gebrek aan dat beeld gebruikt het kind de enige mogelijkheid die nog voorhanden is: schrijven zoals je het hoort. Juist daardoor gaat spelling bij veel kinderen fout. WoordBeeldTrainer leert eerst deze ordenings- en mentale opslagtechnieken als basis aan. Dit is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren spellen.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met spellingproblemen moeite hebben met het toepassen van spellingregels (Bos & Reitsma, 2003). Ook is gebleken dat het aanleren van deze regels geen winst oplevert voor de spellingvaardigheid van zwakke spellers en dyslectici (Bos, 2004; Hilte & Reitsma, 2011). Daarom ontwikkelde Will Missot van het Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën (CNLS) een alternatieve methode om spelling te leren: WoordBeeldTrainer. WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen.

De methode is gebaseerd op een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten. WoordBeeldTrainer stelt een kind in staat om zijn/haar sterke kanten in te zetten bij het onthouden van de spelling van woorden, onder andere door imitatie en beelddenken. Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. Dat geldt voor wat wij zien en horen. Ook zijn we in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld. Ook worden er technieken geoefend om de koppeling tussen de volgorde van klanken en de volgorde van letters in een woord tot stand te brengen.

De methode werkt waar de standaard aanpak dat niet doet. Kinderen die hoofdzakelijk beelddenken hebben een voorsprong, echter kan elk kind zijn beelddenkend vermogen inzetten om tot juiste spelling te komen.

Begeleiding

Het instapniveau voor de WoordBeeldTrainer wordt bepaald door middel van het afnemen van een PI dictee. Vervolgens wordt de visuele en auditieve verwerkingssnelheid bepaald met behulp van een time order test.

Eerst wordt het alfabet geoefend. Vervolgens kan begonnen worden met oefenen met het programma WoordBeeldTrainer.

Het is belangrijk dat er ook thuis wordt gewerkt met de WoordBeeldTrainer. Dit duurt tussen de 10 en 15 minuten per keer, 5 dagen per week. Het programma kan via www.cnls.nl worden aangeschaft.

Kinderen die gecoacht worden door KindinPerspectief krijgen korting. De kosten voor aanschaf inclusief korting zijn 74,- inclusief btw.

Begeleiding van KindinPerspectief vindt plaats om de 3 à 4 weken. Na 2 tot 3 maanden wordt het PI-dictee opnieuw afgenomen en wordt de score vergeleken met het instapniveau. Op deze manier worden de vorderingen inzichtelijk gemaakt. Het totale traject duurt hooguit 15 à 16 weken.woordbeeldtrainer coach