TARIEVEN

Afhankelijk van de hulpvraag wordt in overleg bepaald hoeveel coaching/begeleidingssessies er nodig zijn. Het traject voor individuele coaching bestaat gemiddeld uit zeven tot elf sessies. Eén sessie duurt 1 uur. Het uurtarief is € 65,00.

In overleg met KindinPerspectief kunt u aanspraak maken op pakketkorting. Voor vragen hierover kunt u met ons contact opnemen.

INPP

Een behandeling volgens de INPP-methode werkt in fases. Per fase staat beschreven wat de behandeling kost.

Intakegesprek€ 25,00

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur. Vragenlijsten / voorgeschiedenis, uitleg van het programma. Na het intake-gesprek wordt bepaald of de cliënt het programma gaat volgen.

Diagnostische beoordeling € 200,00

Tijdsduur ongeveer 2 – 3 uur. Hierbij worden de volgende gebieden getest: balans / evenwicht, grove en fijne spiercoördinatie, ruimtelijke oriëntatie, lateraliteit, aanwezigheid van primitieve reflexen, afwezigheid van (volwassen) houdingsreflexen, functioneel ogen onderzoek, oculomotorische (oogbeweging) functie, visuele motorische integratie, visuele perceptuele. waarneming.

Rapportlezing en start thuisprogramma€ 85,00

Tijdsduur ongeveer 1½ – 2 uur. De therapeut doet mondeling verslag over de diagnose naar aanleiding van de bovengenoemde testen. U ontvangt een geschreven rapport. Dit rapport kunt u ook gebruiken om de leerkracht en huisarts te informeren. Eveneens zal nu het thuisprogramma worden uitgelegd. De oefening(-en) worden één keer voorgedaan en één keer samen met het kind gedaan.

Reflex herhalingsonderzoek€ 65,00

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur per herhalingsonderzoek. Om het effect van het thuisprogramma te controleren wordt u na 6 weken terugverwacht. Hierna nog één keer na 6 weken en vervolgens steeds om de 8 weken. Het herhalingsonderzoek bestaat uit: controle van de oefeningen die thuis zijn gedaan; testen van de primitieve en posturale reflexen op hun aan- of afwezigheid. Het opnieuw inoefenen van een nieuwe oefening. Het thuisprogramma doorlopen duurt ongeveer anderhalf jaar.

BENAUDIRA Hoortraining

Eerste test (tijdsduur: 2 uren) € 100,00

Vervolgtest (tijdsduur: 1 uur) € 65,00

Hoor-cd voor oefenprogramma (excl. verzendkosten) € 59,50

Hoor-cd voor tinnitus en/of hardhorendheid (excl. verzendkosten) € 74,50

Sleeplezen

Voor Sleeplezen betaalt u per sessie. Tevens kunt u materiaal aanschaffen om thuis te oefenen.

Per sessie € 65,00

WoordBeeldTrainer

Voor WoordBeeldTrainer zijn er kosten voor aanschaf van het programma bij CNLS en voor de sessies bij KindinPerspectief.

Per sessie € 65,00

JaMaRa

Voor JaMaRa zijn er kosten voor aanschaf van het programma bij CNLS en voor de sessies bij KindinPerspectief.

Per sessie € 65,00

* Deze prijzen van dit kostenoverzicht gelden vanaf 1-1-2016 en zijn inclusief 21% btw. Bij absentie zonder bericht en/of annulering binnen 24 uur van de afspraak, wordt het volle tarief in rekening gebracht. Informeer bij uw wijkteam of gemeente of u eventueel in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB).