Studiebegeleiding/coachingth2AD22RI9

Als ouder/verzorger kan het heel lastig zijn een kind te motiveren om huiswerk te maken. Soms kunnen er bij kinderen/jongeren problemen zijn waardoor het maken van huiswerk lastig is. Bijvoorbeeld omdat een kind/jongere faalangstig is, een lange tijd ziek is geweest, een vak heel erg moeilijk vindt, of moeite heeft te concentreren door scheiding van de ouders.

Het kan dan erg fijn zijn dat er een ‘neutraal’ iemand is die uw kind begeleidt bij de studie en/of bij het maken van huiswerk. Uw kind kan in goed vertrouwen sparren met iemand die hem of haar af en toe een spiegel voorhoudt en samen met uw kind onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en hoe hij of zij het beste met een situatie kan omgaan.

Bij studiebegeleiding biedt KindinPerspectief praktische ondersteuning in combinatie met begeleiding/coaching.

Afhankelijk van wat uw kind nodig heeft, wordt er een paar keer na schooltijd een afspraak met de coach/begeleider van KindinPerspectief gemaakt. We beginnen bij wat de hulpvraag van uw kind is en kijken waar uw kind naar toe wil werken en wat de doelen zijn. Daarnaast kijken we ook wat er praktisch nodig is. We maken een planning, kijken naar hoe uw kind leert en hoe uw kind beter kan leren.

Daarnaast kijken we gaandeweg ook naar hoe het verder met uw kind gaat, hoe uw kind omgaat met vrije tijd, hoe uw kind omgaat met anderen, hoe het thuis gaat, hoe uw kind problemen oplost, enz. Overleg met de school van uw kind is mogelijk en vaak ook wenselijk.

Oudergesprekken

Het betrekken van de ouders bij studiebegeleiding/coaching is belangrijk. In overleg vinden er één of meerdere terugkoppelingsgesprekken met u als ouder(s)/verzorger(s) plaats.

KindinPerspectief kan door een eenvoudige en effectieve aanpak de leermotivatie en daarmee het leerresultaat van uw kind positief beïnvloeden.

Voor kinderen/jongeren is een aparte folder beschikbaar .