Sleeplezen®

Sleeplezen® is in de eerste plaats een leesstrategie. Het is een aanpak die gebruikt wordt als het lezen niet op niveau komt. Sleeplezen doet het anders dan gebruikelijk en volgt een andere route. Sleeplezen® maakt gebruik van een pen die niet schrijft maar een felgekleurde punt heeft. De woorden in een zin worden tijdens het Sleeplezen® allemaal aan elkaar geplakt tot één lang woord, terwijl de pen van de begeleider in een gelijkmatig tempo bovenlangs de tekst schuift. Zinnen worden zonder pauzes gelezen zodat het kind leest zoals het praat. Er is tijdens het lezen geen aandacht voor en feedback op wat niet goed gaat. De begeleider let alleen op de techniek en de manier van lezen. Het gaat erom dat het kind de penpunt heel precies volgt en de klanken die eronder staan uitspreekt.

Onderzoek door Karin van der Laan en Elisabeth Bosma van de Rijksuniversiteit Groningen bij leerlingen in het basisonderwijs heeft uitgewezen dat er een meetbaar effect van Sleeplezen. De behandelde kinderen blijken na 4 uur behandelen (8 keer 30 min.) minimaal 1 en maximaal 3 AVI-niveaus vooruit te gaan. De universiteit onderzocht tevens de effectiviteit van Sleeplezen® in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. U kunt informatie over deze onderzoeken hier uitgebreid nalezen.

Sleeplezen® is een leesinterventietechniek die gebruikt kan worden voor stagnerende lezers. In Sleeplezen® worden leesstrategie en leestherapie gecombineerd. De standaard leesstrategie wordt onmogelijk gemaakt door niet meer woord-voor-woord te laten lezen, maar de woorden gelijk te verbinden. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. Daarnaast is Sleeplezen® zeer directief, omdat het kind gestuurd wordt door de pen.

Begeleiding

De begeleider/coach van KindinPerspectief geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid. Dit heeft het lezen alleen maar moeilijker gemaakt. De oplossing is: een altijd positieve benadering.

Negatieve feedback is uit den boze en fouten mogen gemaakt worden. De begeleider van KindinPerspectief zal uiteggen dat fouten enkel en alleen het gevolg zijn van een methodiek die bij hen niet werkt.

KindinPerspectief is in bezit van een licentie sleeplezen. Alleen mensen die de intensieve cursus voor beroepsbeoefenaars met goed gevolg hebben afgesloten kunnen in het bezit zijn van een licentie. De licentie is daarmee een kwaliteitsgarantie.

KindinPerspectief staat vermeld onder nummer 470 in de lijst met licentiehouders op sleeplezen.nl.