KindinPerspectief biedt naast advies en hulp bij opgroeien en opvoeden en onderwijsbegeleiding, ook reflexintegratietherapie. Als je bovengenoemde vergelijkt met het bouwen van een huis, zou je een goede neuromotorische ontwikkeling kunnen zien als het fundament van de ontwikkeling, het onderwijs als de bouwstenen van de ontwikkeling en de opvoeding als het cement van de ontwikkeling.

Reflexintegratie gebeurt door middel van de INPP-methode. Op de volgende pagina’s wordt hier meer over uitgelegd: