Ouderbegeleiding/coaching ouderThe Child Perspective  2

KindinPerspectief biedt ouderbegeleiding aan ouders die wel wat extra handvatten kunnen of willen gebruiken bij de opvoeding. Worstelt u met vragen over hoe u situaties ten aanzien van de opvoeding van uw zoon of dochter het beste kunt aanpakken? Gelukkig lossen de meeste zorgen zich na verloop van tijd op. Maar als uw kind langere tijd problemen laat zien, heeft dat ook zijn weerslag op uw als ouder, en eventueel op uw andere kinderen. Het kan dan zinvol zijn om hulp in te schakelen.

De begeleider van KindinPerspectief zal u als ouder helpen de problemen in kaart te brengen en begeleiden om een probleem te (h)erkennen, uw hulpvraag te formuleren en de gevonden oplossing toe te passen.

Afhankelijk van de vraag zullen er opvoedkundige situaties besproken worden. Mogelijk komt ook uw eigen opvoeding of achtergrond ter sprake, of de communicatie binnen het gezin, hoe u als ouder zelf in het leven staat en welke rol dat heeft. Als ouder leert u ook de vraag achter uw dilemma te begrijpen. Centraal staat dat we samen de handvatten en ondersteuning bepalen die het beste bij uw kind en uw gezin passen. Er is aandacht voor hoe dingen thuis lopen en hoe u als ouder dingen doet. In het begin kan dit lastig zijn.

KindinPerspectief zoekt samen met u naar manieren om het gedrag van uw kind positief te veranderen. Denk hierbij aan: beter contact krijgen met uw kind, grenzen stellen, benadrukken wat een kind goed doet en zorgen dat een kind beter gaat luisteren. Er wordt inzicht verworven in het denken, voelen en doen van uzelf en van uw kind. De communicatie tussen ouder en kind wordt verbeterd. U ontdekt uw eigen kwaliteiten en valkuilen in het ouderschap en kunt daardoor effectiever handelen. Als ouder krijgt u weer vertrouwen in de opvoeding van uw kind.

Begeleidingraject

Contacten vinden in het begin twee keer per maand plaats en hierna eens per maand. Als het nodig is vinden er vaker gesprekken plaats. Ook kan er telefonisch overleg zijn. Bij ouderbegeleiding wordt er aangesloten bij uw opvoedingsstijl en welke manier van probleem oplossen u als ouder(s) al heeft. We vragen waar u als ouder tegen aanloopt, wat u wilt veranderen, we bepalen de doelen en maken een plan van aanpak. Uw zelfsturende vermogen staat hierbij centraal.

Afhankelijk van uw situatie en vraag, wordt ouderbegeleiding gecombineerd met individuele kindbegeleiding. Ouderbegeleiding zonder kindbegeleiding kan een goede oplossing zijn als contact voor het kind zelf te belastend is. Ouders worden dan ondersteunend naar hun kind en geven aanzetjes voor veranderingen.