KINDINPERSPECTIEF

In het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben, heb ik een ruime ervaring opgedaan binnen de professionele jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Kinderen en hun ontwikkeling hebben steeds centraal gestaan in mijn werk. Door verschillende werkervaringen heb ik kinderen en hun moeilijkheden vanuit verschillende perspectieven kunnen zien, maar vooral ook vanuit het perspectief van het kind.

Elk kind is uniek en bijzonder. Elk kind is anders, gedraagt zich anders en leert anders.   Keer op keer word ik gegrepen door de kracht, de wijsheid en de flexibliteit die kinderen vaak in zich hebben.

Helaas heb ik ook veel kinderen gezien die niet altijd de mogelijkheid hebben om hun eigen talenten te ontwikkelen of te gebruiken. Kinderen die ondanks alle inzet van ouders, school, en/of hulpverleners toch vast blijven lopen.

Hier is mijn zoektocht begonnen en is KindinPerspectief ontstaan. Hoe kan ik kinderen het beste helpen? Hoe kan ik bijdragen om de leer- en gedragsproblemen van kinderen aan te pakken? Hoe kan ik kinderen andere dingen aanbieden als de standaard of huidige aanpak niet werkt?

Tijdens o.a. mijn opleiding Psychologie leerde ik dat beweging de eerste taal is.

Al het leren vindt in de hersenen plaats: het lichaam werkt als de receptor voor informatie en wordt vervolgens het voertuig waarmee kennis wordt uitgedrukt. In dit opzicht vormt beweging het hart van het leren. Voordat kinderen leren praten, leren we kinderen taal via gebaren, wijziging van houding, bewegingsritme, de hoogte, het volume en de toon van hun stem. Laat daar nou voor een groot gedeelte de oplossing van het probleem liggen. Een goed doorlopen motorische ontwikkeling vormt het fundament voor de leer- en ontwikkelingsprocessen. Zonder een goed fundament kun je immers niet bouwen.

Onderzoek heeft reeds aangetoond dat er een rechtstreekse correlatie bestaat tussen neuromotorische onrijpheid, de schoolprestaties en ontwikkelings- en gedragsproblemen.
Bekijk ook mijn pagina over INPP en NOV.

Met deze wetenschap ben ik (onder andere) de opleiding tot Neuro ontwikkelingstherapeut INPP (NDT – INPP) gaan volgen. Ik ben inmiddels gecertificeerd Neuro Ontwikkelingstherapeut en beschik over de kennis om te testen op de aanwezigheid van primitieve reflexen en de kennis om een oefenprogramma op te stellen en te begeleiden.

Ik heb jaren ervaring in het werken met kinderen (en hun ouders) met ontwikkelings-en gedragsproblemen. Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd in het gebruiken van nieuwe leer- en ontwikkelingsstrategieën. Met deze ervaring en kennis ga ik op zoek naar de achterliggende, verborgen oorzaken van bepaalde problemen. Ik werk gericht aan de problemen die het kind heeft op het gebied van leren, gedrag en ontwikkeling.

Op professionele wijze kan ik achterliggende oorzaken naar boven halen en kan ik deze aan de basis aanpakken. Dát heeft een blijvend positief veranderend effect op het leren, het gedrag en de ontwikkeling.

Iedereen verdient een kans om te leren en verder te komen en elk kind en elke ouder die ik kan helpen is er een!

Ivy Nettekoven
KindinPerspectief

 

Gevolgde opleidingen en cursussen
2015-2016
Psychomotoriek en Remedial Teaching Hoger onderwijs Thomas More Vorselaar

2015
Open Universiteit, Opleiding Coaching Praktijkleergang, afgerond

2014-2015
INNP Nederland, Nederlandse tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology, opleiding tot Neuro-ontwikkelingstherapeut, afgerond

2014-2015
– Jamara Reken Coach
– Ruimtelijk zicht en Ruimtelijk inzicht Trainer
– Visuele Screening en Trainer I , II en III
– WoordBeeldtrainer Coach
– Dominantiematrix Coach

2013-heden
Open Universiteit, Bachelor Psychologie

1997-2001
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cum Laude geslaagd