Kindbegeleiding/coachingperspective_04

Kinderen krijgen soms te maken met situaties, problemen of gedrag waarvoor zij zelf geen oplossing weten. Wordt uw kind gepest of heeft uw kind een steuntje in de rug nodig?

Individuele kindbegeleiding of coaching kan dan heel prettig zijn voor uw kind, omdat er dan iemand is die volledige aandacht voor uw kind heeft en de tijd neemt voor alles wat er speelt. KindinPerspecief kijkt onafhankelijk, zonder oordeel en met een frisse blik naar de situatie van uw kind.

Onder begeleiding van KindinPerspectief brengt uw kind de eigen kwaliteiten en talenten in kaart. Vervolgens leert uw kind deze kwaliteiten en talenten in te zetten bij het aanpakken en oplossen van zijn of haar probleem. Er wordt vanuit KindinPerspectief steunend, uitdagend en met humor gewerkt. Door veel samen te doen en te praten, formuleert uw kind samen met de coach een eigen hulpvraag en komen wij er samen achter wat hem of haar het beste kan helpen. KindinPerspectief biedt uw kind een plek die veilig is en waar het zichzelf kan én mag zijn, zonder bang te zijn voor de reacties van anderen.

Oudergesprekken

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij begeleiding/coaching is daarom belangrijk.

In overleg vinden er één of meerdere terugkoppelingssessies plaats met u als ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast wordt er aan u als ouder uitleg gegeven over de ontwikkeling van uw kind, de problemen van uw kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. De voortgang van het traject wordt besproken aan de hand van de afgesproken doelen. Er wordt gekeken of er al veranderingen zichtbaar zijn en hoe het thuis en op school gaat. De doelen worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Voor kinderen/jongeren is een aparte folder beschikbaar .