JaMaRa Rekenmethode

Als een kind een rekenachterstand heeft opgelopen, nauwelijks of slechts beperkt kan rekenen, dan is er meestal sprake van blokkades in de rekenvoorwaardensfeer. Via verschillende zintuigelijke en bewegingsoefeningen wordt gewerkt aan het opheffen van die blokkades.

Voorwaarden om goed te kunnen rekenen zijn:
– Hoeveelheids- en getalbegrip;
– Getalstructuur;
– Automatiseringsvaardigheden;
– Een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht;
– Handelend opdrachten kunnen uitvoeren;
– Een actief en voldoende ontwikkeld werkgeheugen;
– Een goed doorlopen neuromotorische ontwikkeling.

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën (CNLS).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa. Voor kinderen, die net beginnen met eenvoudige rekensommetjes helpt JaMaRa om snel ‘feeling’ te krijgen met getallen en hoeveelheden en worden automatiseringsvaardigheden geoefend. Er wordt een stevig fundament gelegd, waarop elke rekenmethode door kan bouwen.

Ook bij kinderen die al wat langer aan het rekenen zijn, maar helaas niet op niveau lijken te kunnen komen, wordt JaMaRa succesvol ingezet.

JaMaRa beperkt zich tot de basis. Dit houdt in dat een kind (opnieuw) begint met rekenen, van 0 tot en met 10. Wanneer dit fundament goed gelegd is, gaat er pas verder gerekend worden; eerst tot 20, daarna tot 100. Er wordt gewerkt met driedimensionaal materiaal, wat opgevolgd wordt door tweedimensionaal materiaal, om tenslotte abstract te eindigen.

De eenduidige strategie die hierbij aangeleerd wordt, vormt daarna de basis van alle verdere rekenontwikkeling.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:
– een eenduidige strategie;
– zo concreet en dicht mogelijk bij het kind;
– zo min mogelijk te verrichten handelingen;
– zo min mogelijk talige rekenactiviteit;
– koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen;
– inzicht in getalstructuur aanbrengen;
– op de juiste wijze leren automatiseren.

Begeleiding

Als een kind een rekenachterstand heeft opgelopen, nauwelijks of slechts beperkt kan rekenen, dan onderzoeken we eerst welke blokkades er in de rekenvoorwaardensfeer liggen.

Het is belangrijk dat er ook thuis wordt gewerkt met JaMaRa. Dit duurt tussen de 10 en 15 minuten per keer, 1 tot 2 maal per dag. Het programma kan via CNLS worden aangeschaft. Kinderen die gecoacht worden door KindinPerspectief krijgen korting. De kosten voor aanschaf inclusief korting zijn 43,- inclusief btw. Begeleiding door KindinPerspectief vindt plaats om de 3 à 4 weken, zodat inzichtelijk is welk niveau uw kind bereikt heeft. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt één enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in units in plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt. Ook helpt dit het kind doorkrijgen hoe een en ander in elkaar grijpt met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen.

JaMaRa leert het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er bij automatiseringstaken niet alleen om wat er gedacht wordt, maar vooral hoe er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa is een manier om het denkproces te revalideren. Tijdens het oefenen worden er zogenoemde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijtraakt.Jamara rekencoach