Wat is INPP?

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Dit wordt ook wel neuro-ontwikkelingsvertraging (NOV) genoemd.

Reflexen zijn neurologisch van oorsprong en behoren tot het centrale zenuwstelsel. De primitieve reflexen zouden in het eerste levensjaar geremd moeten zijn. Als deze reflexen nog aanwezig blijven boven de leeftijd van 6 maanden, kunnen zij leerstoornissen en/of gedragsstoornissen veroorzaken in een latere levensfase.

De INPP-methode bestaat uit een reeks van specifieke bewegingsoefeningen die er voor kunnen zorgen dat niet geïnhibeerde (baby)reflexen alsnog worden geremd, in de goede volgorde worden gezet en onder controle worden gebracht naar een hoger deel van de hersenen. Daardoor zouden ‘symptomen’ als leerstoornissen en/of gedragsproblemen geheel kunnen verdwijnen. Hier komt geen medicijn aan te pas.

Wat kan ik voor uw kind betekenen?
Mijn kind heeft last van een leer- of gedragsprobleem

Ik ben een gecertificeerde INPP therapeut. INPP Nederland is de Nederlandse tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. INPP zet zich in om mensen met leer- en gedragsproblemen te helpen en de INPP-methode in Nederland te verspreiden door het opleiden van therapeuten en het vergroten van kennis over de invloed van neuro-motorische onrijpheid op schoolprestaties en gedrag. 

KindinPerspectief kan helpen met:

  • Schrijfproblemen
  • Leesproblemen
  • Dyslexie
  • Dyspraxie (DCD)
  • ADD/ADHD
  • Asperger’s Syndroom
  • Angst en Paniek stoornissen
  • Concentratieproblemen
  • Fixatie Disparatie
  • Hulp bij leerproblemen