KindinPerspectief biedt naast reflexintegratietherapie en onderwijsbegeleiding, ook advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. Als je bovengenoemde vergelijkt met het bouwen van een huis, zou je een goede neuromotorische ontwikkeling kunnen zien als het fundament van de ontwikkeling, het onderwijs als de bouwstenen van de ontwikkeling en de opvoeding als het cement van de ontwikkeling.

Afhankelijk van de situatie biedt KindinPerspectief de volgende vormen van ondersteuning: