Gezinsbegeleiding/coachingthgggg

De problemen van uw zoon of dochter kunnen het hele gezinsleven beïnvloeden. Soms is het verstandig om dan het hele gezin te betrekken in het coachingstraject.

Vaak gaat het om meerdere problemen die elkaar versterken. Soms speelt er ook iets wat iedereen in het gezin aangaat en beïnvloedt. De begeleiding is gebaseerd op het versterken van positieve krachten, waarbij de mogelijkheden en alle potentiële hulpbronnen van de gezinsleden benut worden. We vergroten de competenties van alle gezinsleden. De positieve aspecten in het gezin worden sterker gemaakt, zodat uw kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

We wisselen met alle gezinsleden van gedachten, maken de wensen van alle gezinsleden inzichtelijk en maken samen plannen over het vervolg van de begeleiding. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: aandacht voor manieren van overleg, manieren van ruzie maken, het maken en nakomen van afspraken, levensfase van de kinderen , samen problemen bespreekbaar maken en oplossen. Iedere ouder heeft zijn eigen tools. We kijken hoe u die optimaal kan inzetten. Opvoeden doet u niet alleen. Ook de school, buurt en clubs hebben invloed op de ontwikkeling van uw kind. Als u dat wilt kunnen we ook school of anderen betrekken bij wat we doen. Vaak werkt dit zeer goed bij het oplossen van de problemen.

Begeleidingtraject

Bij gezinsbegeleiding komt de begeleider van KindinPersepectief in overleg een periode een paar keer per maand bij u thuis. Als het wenselijk is kan het ook intensiever en kan het vaker per maand. Daarnaast kan er ook telefonisch overleg zijn.

Bij gezinsbegeleiding kijken we vanuit KindinPerspectief wat er bij jullie als gezin past en welke manieren van probleem oplossen jullie al gebruiken. We vragen waar u als ouder tegen aanloopt en wat u wilt veranderen. We bepalen de doelen en maken een plan van aanpak/actieplan. Uw zelfsturende vermogen staat hierbij centraal. Gezinsbegeleiding kan een paar weken duren. In complexe situaties kan er meer tijd voor uitgetrokken worden. Tussentijds passen we het plan steeds aan.