Leerstijlbegeleiding

Op welke manier leert uw kind, en waarom leert uw kind op die manier? Wat te doen als uw kind in de stress schiet en het leren niet lukt? Ouders en leerkrachten willen graag weten hoe ze kinderen het beste kunnen begeleiden.

Bij Kindinperspectief bepalen we de beste manier van begeleiden aan de hand van de dominantiematrix. Deze matrix is ontwikkeld door Will Missot van het Centrum voor Nieuwe Leerstrategie├źn (CNLS).

Dominantiematrix

Met de dominantiematrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel. Daarmee kunt u te weten komen hoe uw kind het beste kan leren of wat uw kind dwars kan zitten. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren.

Hersenhelften

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Daarbij treedt een voorkeur op, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dit wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft.

Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand van links naar rechts werkt. Dit past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kunt logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht, omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. In de westerse wereld is dat tegen de stroom in als het ware. Je leest en schrijft namelijk van links naar rechts. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Het kan daardoor voorkomen dat bij het rekenen optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Het kan ook zo zijn dat rekenen en klokkijken niet makkelijk is, omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, boven en onder, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken- en taalgebied.

Dominantie in het hele lichaam

Dominantie beperkt zich echter niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook nog de oog-, hand-, voet- en oordominantie.

Dan zijn er opeens een heleboel verschillende combinaties mogelijk namelijk:
– 16 rechterhersenhelft combinaties;
– 16 linkerhersenhelft combinaties.

De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen verder hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen. Of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts.

Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel, wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en gedrag in de klas.

Voor kinderen met leermoeilijkheden kan het aanbieden van informatie waarbij rekening wordt gehouden met het dominante kanaal, een grote hulp betekenen. In stresssituaties val je namelijk terug op je voorkeur. In ontspannen omstandigheden, zonder overheersende stress, werken al je zintuigen samen en verwerken je beide hersenhelften in overleg de binnenkomende informatie. Onder stress val je in feite terug op je meest dominante zintuigen en je voorkeur in informatieverwerking. Als je geconfronteerd wordt met een nieuwe leersituatie zal de informatie het gemakkelijkst door je meest dominante zintuigen opgenomen worden en in je meest dominante hersenhelft verwerkt worden.

Zou het daarom niet handig zijn als u weet hoe uw kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat u kunt verwachten als u uw kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat u eraan kunt doen om uw kind beter te laten functioneren op school?

Ik ben gecertifieerd dominantiematrix-coach en kan een behandelplan op maat maken. U kunt hierbij denken aan:

– Adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas;
– De meest optimale leerstijl en begeleiding;
– Reflexintegratietherapie;
– Motorische training;
– Lateralisatietraining;
– Visuele training;
– Auditieve training;
– Ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken.DominantieMatrix coach