Auditieve training Benaudira

Goed kunnen horen zegt niets over de auditieve verwerking. Ook als de oren optimaal functioneren, kan de verwerking van het gehoorde in de hersenen niet goed ontwikkeld zijn.

Een goed horend kind kan bijvoorbeeld de lage tonen (omgevingsgeluiden in een klas)  veel sterker horen dan de hoge tonen (de stem van de leerkracht) en daardoor instructies missen. Ook kunnen ze problemen hebben met spelling en taalverwerking omdat ze simpelweg de klanken van het te schrijven of te spreken woord niet goed kunnen onderscheiden. Voor een kind dat taalklanken al in het gehoor niet kan onderscheiden, is het leren van de juiste spelling en uitspraak dan vanzelfsprekend erg moeilijk.

Het gehoorde wordt dan onevenwichtig verwerkt. Bovendien is het voor een optimale hoorverwerking nodig dat het samenwerken van de beide hersenhelften harmonisch is. Als dit niet het geval is, dan is er geen onmiskenbaar dominant oor. Beide oren wisselen elkaar dan in dominantie af. Het gehoorde kan daardoor vertraagd of in de verkeerde volgorde worden waargenomen.

Omdat het deze kinderen veel inspanning en energie kost om te luisteren, hebben zij vaak concentratieproblemen. Sommigen compenseren hun overbelasting door overdreven activiteit of zelfs door agressief gedrag, maar ook fysieke symptomen zoals hoofdpijn zijn mogelijk. Soms wordt er ten onrechte van uitgegaan dat het kind ADHD/ADD zou hebben.

Uit evenwicht

Een onevenwichtigheid in een zo belangrijk zintuig als het gehoor heeft ook uitwerking op het verwerken van andere zintuiglijke indrukken. Het gehele systeem van waarneming, verwerking en gebruik van zintuiglijke indrukken raakt uit het evenwicht. Zo worden ook indirect de optische indrukken bij lezen en schrijven door een centrale auditieve verwerkingsstoornis nadelig beïnvloed.

Door de auditieve verwerking te testen en te trainen met de BENAUDIRA-hoortraining, kan bij deze kinderen een belangrijke deel van de oorzaak van de overbelasting uit de weg geruimd worden, de auditieve verwerking wordt in evenwicht gebracht en het horen wordt geoptimaliseerd.

De hoortraining van BENAUDIRA is gebaseerd op het uitgangspunt dat het gehoorde eerst in de hersenen verwerkt wordt (centrale hoorverwerking) en dat de hersenen kunnen worden getraind.

KindinPerspectief kan aan de hand van BENAUDIRA helpen met:

– Moeite met taalbegrip
– Problemen met lezen en schrijven
– Het verwisselen van op elkaar lijkende klanken
– Het omdraaien van letters of woorden
– Moeite met het horen van (bepaalde) geluiden
– Moeite met het verwerken gehoorde geluiden
– Auditieve vertraging en verwarring
– Overgevoeligheid voor geluiden
– Concentratieproblemen (zoals snel afgeleid, of de aandacht maar op 1 ding kunnen richten)
– Problemen met onthouden;
– Snel vermoeid zijn;
– Uitspraak;
– Stotteren:
– Afasie;
– Tinnitus (oorsuizen);
– Slechthorendheid

De BENAUDIRA hoortraining is een individuele -op maat gemaakte- hoortraining.
De basis van de auditieve training is een door Holger Raddatz speciaal voor dit doel ontwikkelde verzameling van instrumentele muziek, gezang, spraak en geluiden (op cd). Voor iedere persoon wordt daaruit een voor hem/haar passende samenstelling gekozen. In het onderzoek worden verschillende tests voor de beoordeling van het gehoor uitgevoerd.