Algemene Werkwijze van KindinPerspectief

  1. Aanmelding: Voor een afspraak kunt u ons bereiken op ons telefoonnummer. Daarnaast kunt u een mail sturen naar: kindinperspectief@gmail.com. Als u een berichtje achterlaat, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Tijdens de begeleidingsmomenten zijn wij telefonisch niet altijd goed bereikbaar.
  2. Intake en Anamnese: Na de aanmelding vindt er altijd een intakegesprek plaats. Uw hulpvraag, algemene informatie over uw kind en de omgeving wordt in kaart gebracht. De hulpverleningsmogelijkheden en methodes van KindinPerspectief worden besproken. Het kan helpend zijn als u verslagen meeneemt die u heeft over uw kind vanuit eerdere onderzoeken. Zo kunnen we zo snel mogelijk een beeld vormen van de knelpunten die er zijn. Het intakegesprek is gratis.
  3. Screening en onderzoek (diagnostische beoordeling): Deze fase bestaat uit het in kaart brengen van het probleem. KindInPerspectief kijkt altijd naar de basis van het probleem, de achterliggende oorzaak en het kind in zijn geheel. Afhankelijk van de hulpvraag van kind en ouder(s) worden, indien nodig, testen afgenomen en observaties gedaan. Met u zal besproken worden welke testen dit zijn.
  4. Adviesgesprek, plan van aanpak en start begeleiding: In het adviesgesprek lichten we onze bevindingen en adviezen toe. Als we besluiten om samen te werken, starten we de begeleiding. Het plan van aanpak wordt opgesteld om doelmatig en regelmatig te werk te gaan. Het verslag zal uitgebreid met u besproken worden.
  5. Evaluatie: Er zal regelmatig (tussentijds) geëvalueerd worden. Hierin zullen de vorderingen en het proces besproken worden. In de eindevaluatie zal het resultaat van de begeleiding uitgelegd en weergegeven worden. Op uw verzoek kan dit meerdere malen gebeuren.

Voor de tarieven wil ik u verwijzen naar de verschillende specifieke programma’s en methodes. Hierin staan de vaste tarieven. Bij meerdere training- en/of begeleidingssessies kan er aanspraak worden gemaakt op pakketkorting.

KindinPerspectief heeft een aansprakelijkheidsverzekering.