KindinPerspectief

bigstock-Silhouette-of-child-on-the-bea-174672021Kinderen in ontwikkeling zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals: aanleg (intelligentie en persoonlijkheid), kwaliteit van de wisselwerking tussen het kind en omgeving, life –events (dingen die ze meemaken) en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Een kind kan echter beperkt zijn in zijn ontwikkelingsmogelijkheden doordat er sprake is van neuro-ontwikkelingsvertraging.

Vaak zijn dit de kinderen die tussen wal en schip vallen; kinderen die niet goed begrepen worden of waarvan men zegt: “het zit er wel in, maar het komt er niet uit…”, kinderen die weinig besef van ruimte en tijd hebben, kinderen die ‘zomaar’ in paniek of in de war (lijken te) raken, kinderen die gefrustreerd en boos raken als het net iets anders gaat dan anders, kinderen die 11 jaar oud van buiten zijn, maar 3 jaar oud van binnen, kinderen die constant bewegen, wiebelen en frunniken of juist kinderen die dromerig zijn. Kinderen die weinig aansluiting hebben met leeftijdsgenoten.
“Uw kind groeit er waarschijnlijk wel overheen”, is vaak het antwoord van artsen en hulpverleners en scholen zijn gericht op het onderwijzen van groepen. Ze werken met onderwijsmethodes en vaste procedures. Niet elk kind kan even goed meekomen in dit systeem.

Bij bijna alle kinderen met gedrags- en leerproblemen zie je dat hun basis zwakke plekken vertoont. Kinderen die motorisch zwak zijn, kunnen problemen ondervinden met cognitieve vaardigheden, schrijven, spelling, lees- en concentratieproblemen en gedrag (bijvoorbeeld ADHD en andere stoornissen).

Ook kijk- en hoorproblemen kunnen daar een onderdeel van zijn. Je kunt dat merken aan de oogsamenwerking of aan de auditieve verwerking (een kind handelt dan bijvoorbeeld niet naar wat het gehoord zou moeten hebben).
Heeft een kind één of beide problemen in meer of mindere mate, dan wordt het voor het kind erg moeilijk om de lesstof van school te volgen. Een kind dat de bal niet goed kan vangen (probleem met de oogsamenwerking), kan misschien ook heel slecht met haar ogen schakelen tussen bord en schrift. Een kind dat de gesproken informatie niet opneemt (probleem met de auditieve verwerking), zal u glazig aan zitten te kijken na een heldere opdracht.
Als een kind achterloopt op school of afwijkend gedrag vertoont, dan krijgt een kind vaak extra lessen op school, opdrachten om thuis mee te oefenen en/of aanvullende begeleiding. Soms is dat genoeg en boekt dat resultaat.

Maar wat als alle begeleiding niet helpt? Wat als het kind geen idee heeft wat het aan het doen is? Dan kan KindinPerspectief u een helpende hand bieden! We moeten eerst aan de basis werken, en vertrekken vanuit het punt waar een kind het nog wel snapt! Dus werken vanuit het perspectief van het kind!

Als je iets gaat oefenen terwijl je de oorzaak niet aanpakt, ben je met symptoombestrijding bezig. Daarom werk ik met een meervoudige benadering van het leer- en/of gedragsprobleem aansluitend bij de hulpvraag van kind en/of ouder.

Ik gebruik onder andere de INPP-methode om uw kind te helpen om de leerachterstand in te halen en de problemen met lezen, schrijven, spelling, rekenen en concentratie te overwinnen.
Daarnaast zet ik technieken en methodes in om te helpen met specifieke vormen van leerachterstand en gedragsproblemen zoals WoordBeeldTrainer voor spelling, JaMaRa voor rekenen, visuele screening en Sleeplezen voor leesvaardigheid.

KindinPerspectief biedt naast reflexintegratietherapie en onderwijsbegeleiding, ook advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. Als je bovengenoemde vergelijkt met het bouwen van een huis, zou je een goede neuromotorische ontwikkeling kunnen zien als het fundament van de ontwikkeling, het onderwijs als de bouwstenen van de ontwikkeling en de opvoeding als het cement van de ontwikkeling.

KindinPerspectief kijkt naar het kind in zijn geheel. Naar zijn potenties, mogelijkheden en omgeving. Onderliggende problemen worden in kaart gebracht en aangepakt. Door het kind in perspectief te zien, krijgt het perspectief!